När man tänker på konst, är det oftast tavlor som fyller tankarna. Men konst är så mycket mer än bara tavlor. I Sverige kommer ordet konst från gammalgermanska och betyder kunnande. I England heter det art och där har ordet betydelsen att arrangera. Man kan dela upp konst i olika kategorier som skulptur, arkitektur, bildkonst, musik och konsthantverk. Konsten har förändrat sig avsevärt under alla år som har gått. Ofta ger konsten ett uttryck av någon eller något. Konsten fanns redan på stenåldern, även om det kanske inte var meningen att det skulle ses som konst i första hand. Men de gamla ristningar och målningar som man har hittat i olika grottor bland annat, ger ju faktiskt en bild av vad konst var på den tiden. Mesopotamien är en plats fylld med de största konst rikedomar som finns. Det är härifrån de första människoavbildningarna kommer, avbildningar av härskarporträtt, men även avbildningar av människor, där man specialiserade sig på just ögonform. Även arkitektur, kan man finna härifrån, då den utvecklades nämnvärt från tempelberg till pelarhallar. Arkitektur är inte bara föremål som byggts av människor, utan även formandet av fysiska platser. Grekland är ett land som är fyllt av konst, när det gäller arkitektur. Detta kan tyckas märkligt, eftersom när grekerna byggde sina hus, fanns inte en tanke på att göra det snyggt på något sätt, utan mer praktiskt. Men i Grekland hittar man de mest otroliga arkitekt byggnader, som till exempel Parthenon, där man använde sig av två olika stilar, dorisk och jonisk. Parthenon byggdes för att hedra Athena som var gudinna över Athen. Andra otroligt kända byggnader är pyramiderna i Egypten, som är en arkitektur som byggdes år 2667 före Kristus och leddes av översteprästen Imhotep.