En del vill räkna de allra första skrifterna till konstens historia, men ännu har man inte erkänt detta som konst. Civilisationens vagga, kallas platsen där man hittat de första tecknen på att konsten framkom, och detta var i Irak eller som det hette förr Mesopotamien. Befolkningen som utgjorde Mesopotamien, bestod av assyrier, sumerer, perser och hettiter och de var dessa som började med det som vi i dag kallar för konst. Man har hittat avbildningar av människor, där man har målat personer med stora ögon. Man har även funnit avbildningar av gamla kungar eller härskare som fanns på denna tid. Även arkitekturen utvecklades nämnvärt under denna tid. Under den grekiska antiken utvecklades konsten och det syns att man var influerad av Persien och Egypten. Även etruskerna stod för en del av konstens utveckling, då man har hittat såväl gravmålningar som olika statyetter. Etruskerna var de som influerade romarna till sin konst som var väldigt svår att skilja från den konst som härstammade från Grekland. Det som egentligen påvisar romarnas självständighet, när det kommer till konsten, var alla porträttbyster som hittades. I västerländerna var det kyrkans förtjänst att konsten framskred, då kyrkans män var de enda som hade tillräckligt med pengar att kunna köpa konst. Dessutom använde man sig av bildkonst för att förmedla Guds ord och kristendomen. Tyvärr var konsten numera två dimensionell då antikens traditionella konstnärlighet hade gått förlorad. Den konst som var personligt sammansluten med kejsaren och kyrkan, var den bysantiska konsten, som även fick en stor relevans för konsten i Grekland, Ryssland och Italien. Den religiösa konsten har genomgått ett flertal förändringar under sin historia som sträcker sig över 1000 år.