Man kan hitta moderna museet på två platser, Malmö och Stockholm. Här har man en grundsamling med olika konstverk och när man gör sina utställningar, utgår man oftast från dessa samlingar. Men samtidigt är alla utställningar olika varandra. Den samlingen man besitter är från 1900 talet och framåt. Man har lyckats att fånga känslan av ett museum med hög kvalitet och har dessutom väldigt självständiga utställningar, som gör moderna museet ganska unikt i sitt slag. När man håller sina utställningar, har man anordnat ett program som är spännande och pedagogiskt för både stora och små, dessutom har man programverksamhet som är överflödande. Det är många turister som besöker moderna museet både i Stockholm och i Malmö, men naturligtvis kommer även de som är bosatta i städerna, då moderna museet har blivit en populär mötesplats för människor av alla de slag. Moderna museet i Malmö ligger i ett gammalt, men vackert elektricitetsverk som ritades av arkitekten John Smedberg 1901. När man skulle göra om det gamla verket till en utställningslokal och museum, valde man att göra en tillbyggnad som passade in med den gamla byggnaden. Arkitekt firman Tham och Videgård arkitektur, fick äran att förvandla elektricitetsverket till ett museum och de utförde jobbet lysande. Under hösten 2014 bjuder man besökarna på en tredje upplaga av Moderna utställningen i Malmö, på moderna museet. Denna utställning omfattar många bra konstnärer från Lettland, Estland, Sverige, Litauen, Danmark, Polen och Finland. Detta är en rejäl utökning av konstnärer, då de båda första utställningarna enbart innehöll konstnärer från Sverige. Förutom själva utställningen av konsten, kommer man även ha ett fullspäckat program, innehållande föreläsningar, olika framföranden och filmvisningar.