Man kan hitta moderna museet på två platser, Malmö och Stockholm. Här har man en grundsamling med olika konstverk och när man gör sina utställningar, utgår man oftast från dessa samlingar. Men samtidigt är alla utställningar olika varandra. Den samlingen man besitter är från 1900 talet och framåt. Man har lyckats att fånga känslan av […]

Mer